item11 item4
item13
sept12101 item8 item12
september090382
item9
mars2o1o099 item14 item15
item10
item39
september09056
item6a mars2o1o155 item2 item7
mars2o1o137
sept10015 sept10006 item16 item17
sept10060
item18 item20 item21 item22
item19
md md2 DSCF2989 item25
md1
sept12137 veteranbladet91087 veteranbladet91026 item26
nov2012003
osorterade2019 osorterade2071 osorterat046 sept12120
osorterade2012134
sept12124 item23 item24 Denforstavarsolen031
item6
Stormfagel031 Slakttrad item27 item28
Vinter
item40 item32 item31 item22a1a1
item30
Stormfagel2 item35 item34 item22a1a3
item33
Stormfagel3 item38 item37 item22a1a4
item36
Logga1
item1
item3
item5
mars2o1o104
mars2o1o117
item29

Startsida

Metallduk

Ullskulptur

Övrigt

Utställningar

Kontakt

item11 item4 item13 sept12101 item8 item12 september090382 item9 mars2o1o099 item14 item15 item10 item39 september09056 item6a mars2o1o155 item2 item7 mars2o1o137 sept10015 sept10006 item16 item17 sept10060 item18 item20 item21 item22 item19 md md2 DSCF2989 item25 md1 sept12137 veteranbladet91087 veteranbladet91026 item26 nov2012003 osorterade2019 osorterade2071 osorterat046 sept12120 osorterade2012134 sept12124 item23 item24 Denforstavarsolen031 item6 Stormfagel031 Slakttrad item27 item28 Vinter item1 item3 item5 mars2o1o104 mars2o1o117 item29